We merken dat ouders van een kind met autismespectrumstoornis (ASS) zich vaak wat zorgen maken over jongere broertjes of zusjes in het gezin.

De meeste van deze broertjes/zusjes kennen een normale ontwikkeling. Toch is het zo dat 10 à 20% van hen later ook een diagnose ASS zal krijgen. Nog eens evenveel kinderen vertonen mildere problemen, bijvoorbeeld in de sociaal-communicatieve ontwikkeling.

In deze studie worden jongere broertjes en zusjes opgevolgd van de leeftijd van 5 maanden, tot de leeftijd van 36 maanden. Op die manier kunnen we hun ontwikkeling van nabij volgen, en kunnen ouders eventuele bezorgdheden met ons bespreken.

Meer informatie vindt u in de folder (pdf).