Wanneer je kind 36 maanden is, zullen volgende onderzoeken plaatsvinden:

Gestandaardiseerde ontwikkelingstesten

Er zullen gestandaardiseerde testen worden afgenomen die peilen naar de algemene ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de taalontwikkeling en de sociaal-communicatieve ontwikkeling van uw kind. Deze testen worden afgenomen door een ervaren onderzoeker en opgenomen op video, zodat ze achteraf nauwkeurig kunnen gescoord worden.

Gedragsobservaties

Naast de gestandaardiseerde testen zullen ook een aantal vrijere observaties gebeuren. Zo zullen we onder meer kijken naar het spel van uw kind, naar zijn/haar sociaal-communicatieve ontwikkeling en naar zijn/haar interactie met de ouder. Ook deze observaties worden op video opgenomen, zodat ze achteraf nauwkeurig geanalyseerd kunnen worden.

3D foto

Er zal tevens een driedimensionale foto van uw kind gemaakt worden. Dit lijkt op het maken van een portretfoto met een professioneel fototoestel en duurt ook niet langer. We maken deze foto’s omdat bij kinderen die autismespectrumstoornis ontwikkelen mogelijks ook kleine verschillen te zien zijn in de ontwikkeling van het aangezicht. Dit zou met een 3D-foto gedetecteerd kunnen worden.

Vragenlijsten

Ten slotte zal u gevraagd worden om een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze zullen onder meer gaan over de taalontwikkeling van uw kind, zijn/haar temperament, de sociaal-communicatieve ontwikkeling, de ontwikkeling van dagelijkse vaardigheden, de medische voorgeschiedenis, en de ruimere context van het gezin. U zal ook gevraagd worden om vragenlijsten over uzelf in te vullen.