Wanneer uw kind 14 maanden is, zullen de volgende onderzoeken plaatsvinden:

Eye tracking (volgen van oogbewegingen)

Tijdens de eye tracking taken zullen verschillende stimuli aangeboden worden (gezichten, voorwerpen, namen, sociale- en niet-sociale video’s), en wordt het spontane kijkgedrag van het kind geregistreerd. Dit gebeurt door middel van een een camera die oogbewegingen detecteert (Tobii eye-tracker (www.tobii.com)). Deze sessie duurt ongeveer 20 minuten.

EEG (elektroencefalogram) en ERP (event related potentials: het meten van EEG-signalen tijdens een specifieke prikkel)

EEG wordt gemeten via elektroden die verwerkt zitten in een cap, een soort badmuts. De elektroden meten enkel de natuurlijke stroom die opgewekt wordt door de werking van de hersenen, ze sturen er zelf geen enkele stroom naartoe. Om goed te kunnen meten, wordt eerst via een dun buisje een kleine hoeveelheid geleidende gel ingebracht in de elektroden. Sommige kinderen voelen dit niet, andere voelen hoogstens even iets fris of nat op het moment dat de gel contact maakt met hun hoofdhuid. De kinderen zullen hierbij kijken naar een video met zowel sociale als niet-sociale elementen, waarbij hun EEG signaal in rust achteraf zal geanalyseerd worden. Daarnaast zullen ze ook een aantal specifieke prikkels te zien krijgen, waarbij steeds vergeleken wordt tussen sociale en niet- of minder sociale prikkels. Zo zien ze bijvoorbeeld het gezicht van hun eigen moeder, of het gezicht van een onbekende vrouw. Achteraf worden de Event Related Potentials (ERP’s) berekend, en worden deze vergeleken tussen de verschillende condities (sociaal of niet-sociaal). Analoog zullen ook geluidsprikkels aangeboden worden (bijvoorbeeld de eigen naam of een onbekende naam), waarbij achteraf opnieuw de ERP’s van de kinderen vergeleken zullen worden. De EEG + ERP- afname, inclusief voorbereiden en het wassen van de haartjes achteraf, zal maximaal 40 minuten duren. Bij de meeste kinderen zal dit korter zijn, maar we nemen steeds ruim te tijd om de kinderen te laten wennen aan de setting en het gevoel van de cap.

Gedragsobservaties

Naast de gestandaardiseerde testen zullen ook een aantal vrijere observaties gebeuren. Zo zullen we onder meer kijken naar het spel van uw kind, naar zijn/haar sociaal-communicatieve ontwikkeling en naar zijn/haar interactie met de ouder. Ook deze observaties worden op video opgenomen, zodat ze achteraf nauwkeurig geanalyseerd kunnen worden.

Gestandaardiseerde ontwikkelingstesten

Er zullen gestandaardiseerde testen worden afgenomen die peilen naar de algemene ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de taalontwikkeling en de sociaal-communicatieve ontwikkeling van uw kind. Deze testen worden afgenomen door een ervaren onderzoeker en opgenomen op video, zodat ze achteraf nauwkeurig kunnen gescoord worden.

3D foto

Er zal tevens een driedimensionale foto van uw kind gemaakt worden. Dit lijkt op het maken van een portretfoto met een professioneel fototoestel en duurt ook niet langer. We maken deze foto’s omdat bij kinderen die autismespectrumstoornis ontwikkelen mogelijks ook kleine verschillen te zien zijn in de ontwikkeling van het aangezicht. Dit zou met een 3D-foto gedetecteerd kunnen worden.

Bloedafname

Op de leeftijd van 14 of 24 maanden zal, indien u hiervoor uw toestemming geeft, een bloedafname gebeuren. Op dit bloed zullen analyses gebeuren die de stofwisseling van uw kind nagaan. Er zal ook DNA (genetisch) onderzoek gebeuren, naar specifieke genen en afwijkingen die geassocieerd zijn kunnen zijn met autismespectrumstoornis. In totaal wordt 8 ml bloed afgenomen. De bloedafname gebeurt door ervaren pediatrische verpleegsters.

Urinestaal

Op de leeftijd van 14 of 24 maanden zal u gevraagd worden om een urinestaal van uw baby te nemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van latexvrije pediatrische urinezakjes (Urinocol® van B/Braun). Deze opvangzakjes zijn apart verkrijgbaar voor jongens en voor meisjes, ze zijn anatomisch gevormd en flexibel en zorgen voor minimaal ongemak. Op dit urinestaal zal een analyse gebeuren van de stofwisseling van uw kind.

Vragenlijsten

Ten slotte zal u gevraagd worden om een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze zullen onder meer gaan over de taalontwikkeling van uw kind, zijn/haar temperament, de sociaal-communicatieve ontwikkeling, de ontwikkeling van dagelijkse vaardigheden, de medische voorgeschiedenis, en de ruimere context van het gezin. U zal ook gevraagd worden om vragenlijsten over uzelf in te vullen.