Vroeggeboren kinderen worden tijdens hun eerste levensjaren opgevolgd in gespecialiseerde centra, zoals de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Gent en Leuven.

Baby's die geboren zijn na een zwangerschapsduur korter dan 30 weken kunnen aanvullend ook opgevolgd worden in onze studie. We focussen hierbij in het bijzonder op de sociaal-communicatieve ontwikkeling, de interactie met de omgeving, en mogelijke voorlopers van autismespectrumstoornis (ASS). We nemen hierbij ook gespecialiseerde maten af zoals eye tracking (waardoor we precies weten waar de baby naar kijkt), EEG en fNIRS (waardoor we zien wat er in bepaalde situaties in de hersenen gebeurt). Uiteraard zijn deze technieken kindvriendelijk en non-invasief.

We volgen de baby's op vanaf de leeftijd van 5 maanden (gecorrigeerd) tot de leeftijd van 36 maanden (niet gecorrigeerd).

Meer informatie vindt u in de folder (pdf).