Deelname aan de studie neemt ongeveer 2,5 jaar in beslag en omvat vijf bezoeken (op de leeftijd van 5, 10, 14, 24 en 36 maanden). Elk bezoek duurt ongeveer een halve dag.

Op elke leeftijd onderzoeken we de ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld op het gebied van taal, grove motoriek (rollen, zitten, …), fijne motoriek (grijpen, …), aandacht en sociale interactie. Behalve observaties van het gedrag, gaan we ook meer in detail kijken wat de aandacht van uw kind trekt (door middel van het registeren van de oogbewegingen tijdens het kijken naar een video of afbeeldingen), en hoe de hersenen van uw kind bepaalde informatie verwerken (door middel van fNIRS en EEG, twee technieken die volledig pijnloos en veilig zijn voor baby’s). Deze testen worden steeds opgenomen op video, zodat we die achteraf nauwkeurig kunnen analyseren. Op basis van een urine- en bloedstaal zal ook DNA onderzoek en stofwisselingsonderzoek gebeuren. Ten slotte zal u gevraagd worden om een aantal vragenlijsten in te vullen.

De concrete onderzoeken die worden afgenomen verschillen van moment tot moment. Hier kan je per tijdsmoment vinden welke onderzoeken er precies worden afgenomen:

- 5 maanden

- 10 maanden

- 14 maanden

- 24 maanden

- 36 maanden